År 2017

Ådalsbruk Musikkforening NM 2017

Bruksmusikken er her akkurat ferdige med sin fremførelse av «Incantation and Dance» og «Traveler». Det holdt til en 7. plass i 1. divisjon!