År 1935

Brevik musikkorps 1935

Vi har fått noen bilder fra Johnny Sørensen og Brevik historielag. Her står vi på bryggen der Brevik Kulturhus ligger i nærheten.