År 1964

Eidsvåg skolekorps, Bergen

Korpsmusikere fra Eidsvåg skolekorps bidrar ved et arrangement i Eidsvåg båthavn i 1964. Blant guttene i bakgrunnen sees sannsynligvis Eidsvåg-gutten Roald «Kniksen» Jensen. foto: BIRKHAUG OG OMDAL. Kilde BT

Korpset ble utmeldt av NMF i 2002. Musikantene gikk over i Ulseth skolekorps som senere ble til Åsane janitsjar.