År 2016

Elise Marie Mallasvik Røren

Foto: Firdaposten 20.desember fra konsert i Florø kirke 18. desember