År 1986

Flotte representantar frå korpset

Her er korpset på tur til Egersund i 1986.