År 1876

Forfedrene våre

Dette er det eldste kjente bildet av Ådalsbruk Musikkforening, eller Aadals Brug Musik-Korps som bildeteksten sier.