År 2016

Julekonsert

Foto: Firdaposten 20.desember fra konsert i Florø kirke 18. desember