År 1973

Sandviken skolekorps, Bergen

I 1973 rundet Sandviken skolekorps 65 år. Korpset ble stiftet i 1908 og var et av landets eldste. Sandviken skole ble revet i 1988 og korpset meldt ut av NMF i 1990.

Foro: fra Bergens Tidende